1. احمد حسن آبادی , هادی مرادی پرشکوه , حسنا حاجاتی , بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام، متیونین و بتائین بر عملکرد و شاخص های لاشه جوجه های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱-۹
 2. ناصر خاکشورایدلیکی , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره ی پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , تولیدات دامی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۶۹۷-۷۰۹
 3. محمد صفائی , احمد حسن آبادی , مجتبی طهمورث پور , اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی , تولیدات دامی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۶۷۱-۶۸۴
 4. نسیم بیدار , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , مهدی وریدی , محمد محسن زاده , اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۳۲۸-۳۳۹
 5. بشیر قاسم پور , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی , تولیدات دامی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۷۱۱-۷۲۶
 6. احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی , محمد جواد آگاه , حسن نصیری مقدم , تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی , تولیدات دامی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۷۱-۳۸۷
 7. علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری , تأثیر جیره های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۹-۳۹
 8. امیرحسین علیزاده قمصری , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اکبر یقوبفر , سید عبدالله حسینی , رضا طرقی , اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی , علوم دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۶۷-۸۰
 9. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , مرتضی بهروزلک , سارا بهشتی مقدم , بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت شناسی ژژونوم جوجه های گوشتی , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱۷۳-۱۸۳
 10. فرشته جمیلی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , حیدر زرقی , اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم , تولیدات دامی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۸۷-۲۹۷
 11. علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری , تأثیر جیره‌‌‌‌های اسیدی شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه‌‌‌‌های گوشتی ماده , تولیدات دامی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۲۳-۳۳۴
 12. اسماعیل شیخ سامانی , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانومولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۹۶-۱۰۷
 13. محمدرضا نصیری , علیرضا حق پرست , محمد محسن زاده , احمد حسن آبادی , خدیجه نصیری , زهرا رودباری , محمد دوستی , تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۵۴-۱۶۱
 14. آویسا اخوان خالقی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , احمدرضا راجی , اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۴۳۷-۴۴۶
 15. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , سارا بهشتی مقدم , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۴۴۷-۴۵۵
 16. پرتو محمودی , احمد حسن آبادی , حسنا حاجاتی , مهری جوادی , اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۲۹۴-۳۰۴
 17. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی , تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۹-۱۸
 18. مصطفی غلامی , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , حسنا حاجاتی , اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۳۹-۱۵۲
 19. کریم سعیدی اول نوقابی , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , خشایار پورنیا , مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۶۰-۷۰
 20. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۴۷-۵۷
 21. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی , اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۵۱-۳۵۸
 22. سمیرا حسن پورباشی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , اثر پسمانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱۸۹-۱۹۶
 23. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۵-۳۵
 24. زهرا عبدالهی زاوه , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۱۲-۱۱۸
 25. وفا متجدد , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیر ه های حاوی سطوح مختلف گندم , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۱-۱۹
 26. حسنا حاجاتی , منصور رضایی , احمد حسن آبادی , تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۸۲-۱۹۰
 27. عباس حسین پور , احمد حسن آبادی , محمد حسین شهیر , حسنا حاجاتی , تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۹۱-۱۹۸
 28. حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , نسیم بیدار , تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۲۱
 29. امیرحسین علیزاده قمصری , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , رضا طرقی , بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۴-۳۹
 30. احمد حسن آبادی , رضا ولی زاده , محمدمهدی محقی , حسنا حاجاتی , عبدالمنصور طهماسبی , تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۴-۳۴
 31. احمد حسن آبادی , موسی حسینی , فهیمه علیپورخشت , بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۲۰۴-۲۱۰
 32. مهدی ملکیان , احمد حسن آبادی , تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۸
 33. احمد حسن آبادی , مرتضی صفرخانلو , بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۹-۱۴
 34. یاسمن قبادی , احمد حسن آبادی , احسان شهرامی , اثرات استفاده از جیره های غذایی حاوی سطوح پائین کلسیم و فسفر قابل دسترس بر عملکرد جوجه های گوشتی نر , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۸۹-۱۰۲
 35. احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , حسن نصیری مقدم , تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۵۷-۶۶
 36. مجتبی زاغری , هادی سیاح زاده , علیرضا جعفری اروری , سمیه نظافتی , احمد حسن آبادی , محمد حسین شهیر , روح اله گایکانی , اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۱۹-۲۹
 37. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۹-۱۷
 38. احمد حسن آبادی , محمد مهدی پوررابری , بررسی اثرات تراکم گله بر عملکرد، برخی از متابولیتهای خون و شاخصهای لاشه جوجه های گوشتی , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۱۳۷-۱۵۵
 39. امیرحسین علیزاده قمصری , احمد حسن آبادی , اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۱۲۹-۱۴۱
 40. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۵۳-۵۷
 41. احمد حسن آبادی , حمید امانلو , مهدی زمانیان , ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ , فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱, صفحه ۲۵-۴۳
 42. احمد حسن آبادی , سعید خلجی , تغذیه شتر مرغ , چکاوک , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱, صفحه ۴۵-۶۵
 43. حسن نصیری مقدم , منصور رضائی , احمد حسن آبادی , تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۳۳-۴۴
 44. احمد حسن آبادی , امیرحسین علیزاده قمصری , بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگان , چکاوک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۸۹-۹۷
 45. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , جواد پوررضا , داگلاس کورور , تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی , علوم آب و خاک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰, صفحه ۱۸۱-۱۸۹
 46. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , جواد پوررضا , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه و برخی از شاخصهای عملکرد در جوجه های گوشتی نر , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۴۹-۵۶