1. احسان امیربیک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , اثر سطوح مختلف پودر گیاه یوکا شیدیگرا در جیره غذایی بر عملکرد، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
 2. نفیسه برزگر , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح و منابع مختلف منگنز در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 3. ناصر خاکشورایدلیکی , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه-های گوشتی , همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
 4. رضا بخشعلی نژاد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی , اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ , پژوهشهای نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 5. رضا بخشعلی نژاد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی , اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخم گذار تجاری , پژوهشهای نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 6. احمد حسن آبادی , عاطفه عابدینی , نظر افضلی , حسن کرمانشاهی , مالکی نژاد پ. , تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 7. رضا بخشعلی نژاد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی , اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ , پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
 8. علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری , تأثیر جیره های اسیدی شده با اسید بوتیریک بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر , دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
 9. هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 10. هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 11. حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , فرهنگ احمدیان , تأثیر سطوح مختلف عصاره سرخارگل بر عملکرد، تلفات و شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 12. سعید جهاندوست اردین , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره و تراکم گله بر عملکرد جوجه های گوشتی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 13. علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری , بررسی اثر اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه گوشتی در دوره های مختلف پرورشی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 14. حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , منصور رضایی , مائده جهادی , تأثیر استفاده از پری بیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مرغهای مادر گوشتی , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 15. حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , منصور رضایی , تأثیر تغذیه داخل تخم مرغی نانو مولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 16. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 17. نسیم بیدار , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر افزودن اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 18. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , مرتضی بهروزلک , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 19. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , مرتضی بهروزلک , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 20. مصطفی غلامی , علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308 , پنجمین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 21. سمیرا حسن پورباشی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و خاکستر استخوان جوجه‌های گوشتی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 22. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , ریحانه واحد , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی , همایش سراسری گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 23. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , همایش سراسری گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 24. محمدمهدی خانی , سیدمحمد حسینی , احمد حسن آبادی , همایون فرهنگفر , بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی , نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۰۳
 25. محمدمهدی خانی , سیدمحمد حسینی , احمد حسن آبادی , همایون فرهنگفر , بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی , نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۰۳
 26. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۲
 27. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی , اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۱۰
 28. احمد حسن آبادی , مسعود علی پناه , قاسم جلیلوند , تعیین ارزش غذایی برخی از انواع علوفه زراعی و مرتعی منطقه سیستان , سومین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۰